Sanat Nedir?

Sanat nedir, sanat akımları ve özellikleri nedir soruları genel kültürü oluşturan mühim ögelerden yalnızca biridir. Bu yazımızda sizlere sanatla ilgili özetlenmiş oldukça yararlı detayları paylaşacağız. İnsanlık sürecinin başlangıcından beri mevcut sanat insanların yaşam şekilleri ile doğru orantılıdır. Sanat değişken bir olgudur vakit ve cemiyet yapısına nazaran değişerek gelişebilme özelliğine haizdir. Sanat farkları insanoğlunun yaşadıkları bölgeye, yaptıkları eserlere nazaran şekillenmektedir. Birçok felsefeci sanat terimini değişik şekillerde açıklamaya çalışmıştır. Sanat ile ilgili ortak ve net bir tarif yapmak oldukça zor olsa gerek duygu, fikir ve fikirler doğrultusunda çıkan her oldu sanat sayılabilmektedir. Sanat işitsel olabileceği benzer biçimde görsel de olabilir. Görsel sanat fotoğraf, heykel ve mimariyi içerirken işitsel sanat müzik, söz ve melodileri kapsamaktadır. Sanat müziği kendine özgü seçimi ve melodisi ile dikkat çekmektedir. Sanatı sanat meydana getiren en büyük özellik örneksiz olmasıdır. Sanat kendi içinde birçok dala ayrılarak incelenmektedir. Günümüzde okullarda da eğitimi verilen bu mevzular şu şekildedir;

 • Edebiyat
 • Heykel
 • Müzik
 • Mimari
 • Tiyatro
 • Dans
 • Beyazperde
 • Fotoğrafçılık

Sanat Zamanı Nedir?

Geçmişten günümüze olan vakaları elinde ki görsel bulgulara bakarak yorumlayan sanat zamanı bir bilim dalıdır. Herhangi bir yapının tarihini ve taşımış olduğu izleri inceleyerek tarihin en doğru şekilde yorumlanmasına olanak sağlamaktadır. Bu kimi zaman bir mimari yapı kimi zaman ise bir çömlek olabilir. İnsanlar tarihsel olarak gelişim sürecindedir ve tarihte belirli izler bırakmıştır. Her tarihin kendine özgü özellikleri bulunmaktadır. Sanat zamanı hem de bir bölüm ve bir meslektir. Bu mevzu ile ilgili eğitim alan kişiler tarihin eserler üstünden yorumlanmasında vazife yapmaktadır. Sanat zamanı incelemiş olduğu esere bakarak tarihin en derin izlerini görmeye ve yorumlamaya olanak sağlamaktadır. Sanat tarihçiler mağaralar içinde çizilmiş olan resimleri de yorumlayabilme kabiliyetine sahiptirler.

Sanat Akımları Nedir?

Sanatta değişik görüşleri ortaya koyan ve yeniliklere açık olan durumlara sanat akımı adı verilmektedir. Sanat akımları gelişmeye ve değişmeye dayalıdır. Sanat anlayışını benimsemiş olan sanatçıların ortaya koyduğu bu akım yönetim şekillerini, toplumsal yapıları ve bilimsel ilerlemeleri de mevzu almaktadır. Sanatı sanat meydana getiren ögelerin varlığını kabul eden bir akım çeşididir. Dönemin kültürün ve eserlerin değişik şekillerde yorumlanabilmesi anlamına gelmektedir. Sanat akımlarının oluşması bir sanatçının ortaya attığı görüşler ile doğru orantılıdır. Her akımın kendine özgü kuralları ve fikir biçimleri mevcuttur.  Oldukça geniş bir dala haiz olan sanat akımlarından bazıları şu şekildedir;

 • Gotik Sanat Akımı
 • Gotik Sanat Akımı Rönesans Akımı
 • Barok Sanat Akımı
 • Rokoko Akımı
 • Maniyerizm Akımı
 • Romantizm Akımı
 • Empresyonizm Akımı
 • Neoklasisizm Akım
 • Realizm Akımı
 • Fovizm Akımı
 • Kübizm Akımı
 • Fütürizm Akımı
 • Dadaizm Akımı
 • Soyut Sanat Akımı
 • Dışavurumculuk Akımı
 • Pop Sanat Akımı
 • Minimalizm Akımı
 • Art Povera (Yoksul Sanat) Akımı
 • Feminist Sanat Akımı